<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

سکس برای اولین دفعه چگونه است؟

سکس برای اولین دفعه چگونه است؟

سکس برای اولین دفعه چگونه است؟

اولین سکس برای همه متفاوت است.

شما و شریک تان درباره کاری که می خواهید انجام دهید تصمیم می گیرید. نیاز نیست آمیزش جنسی داشته باشید. اگر احساس می کنید آماده نیستید، مجبور نیستید آن را انجام دهید. می توانید به روش های مختلفی سکس داشته باشید.

سعی کنید آرام باشید. عجله نکردن می تواند کارساز باشد.

مطمئن شوید که هیچ کسی مزاحم شما نمی شود. در این صورت آٰرامش بیشتر خواهید داشت.

مطمئن شوید که هر دو به اندازه کافی تحریک شدید. یکدیگر را تحریک کنید، مثلاً با کاوش بدن یکدیگر.

درباره چیزهای که دوست دارید و چیزهایی که دوست ندارید،با هم صحبت کنید.

اگر کمی آزاردهنده است...

اولین آمیزش جنسی ممکن است یک کمی دردناک باشد. دلایل مختلفی برای این مشکل وجود دارد:

  • اگر زنی احساس ترس یا ناامنی کند، کمتر تحریک می شود. مهبلش بسیار خشک می شود و ماهیچه های کف لگنش منقبض می شود. مهبل خیلی تنگ می شود. سپس دخول با مشکل مواجه شده یا غیرممکن می شود. سعی کنید آرام باشید.
  • پوست ختنه گاه آلت تناسلی مردان ممکن است خیلی کشیده شود و به درستی روی کلاهک حرکت نکند. با کشیدن پوست ختنه گاه روی کلاهک می توانید این کار را بهتر کنید. اگر همچنان درد دارید، باید به دکتر مراجعه کنید. مردانی که ختنه شدند دیگر پوست ختنه گاه ندارند.

ارگاسم

تنها پس از مدتی متوجه می شوید که هر دو چه چیزی را دوست دارید و چه موقع می توانید به ارگاسم برسید. نیازی نیست همیشه به ارگاسم برسید. بیشتر با هم آشنا شوید و تجربه کسب کنید.