<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول حکایتی (نوستالژی)

حل جدول حکایتی (نوستالژی)

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول حکایتی (نوستالژی)

مرحله اوّل:

  • عروسک تا به تای ۷۰: زی زی گولو
  • پدربزرگ کنسول های بازی امروز: آتاری
  • نوشابه زرد دهه ۵۰: کانادا درای
  • نسل فیلم های قبل از وی سی دی: وی اچ اس
  • دفتر نقاشی معروف: فیلی
  • سریالی بود از پسری نوجوان و بی بی: قصه های مجید
  • فوتبالیست موبلند هلندی: رودگولیت