<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول مدرن – زکریای رازی

حل جدول مدرن – زکریای رازی

حل بازی جدول مدرن – جداول زکریای رازی

مرحله اوّل:

  • کارتون شخصیت مگ گرا: یوگی و دوستان
  • یام: اسب چاپار
  • آفتاب گیر: سایبان
  • بیماری چشمی آب سیاه: گلوکوم
  • وسیله دست آشپز: کارد
  • جایزه سینمایی آمریکا: اسکار
  • نوعی فرش بدو پرز: گلیم