<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول - میرداماد

حل جدول - میرداماد

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول میرداماد

 مرحله اوّل:

  • ناامیدی: حرمان
  • بالگرد و چرخ بال: هلیکوپتر
  • فیلمی از رخشان بنی اعتماد: گیلانه
  • بیماری اندوه و ناامیدی: افسردگی
  • بنا کردن: ساختمان
  • جلگه وسیع و بی درخت: استپ
  • آرامگاهش در اردبیل است: شیخ صفی الدین