<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول داوینچی

حل جدول داوینچی

 حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول داوینچی

مرحله اوّل: 

  • خشنود کردن: ارضا
  • لخت: عریان
  • کشور با پایتخت بوداپست: مجارستان
  • پدر اسفندیار: گشتاسب
  • شکم پرست: لت انبان
  • مادر حضرت موسی: یوکابد
  • پیر: سالمند