<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول مدرن – امیرکبیر

حل جدول مدرن – امیرکبیر

حل بازی جدول مدرن – جداول امیر کبیر

مرحله اوّل: 

  • ساختمان کج ایتالیا: برج پیزا
  • پرنده ای درازبال: آلباتروس
  • تاج: دیهیم
  • نماد جدایی: دیوار
  • علت دیدن سراب: شکست نور
  • کور رنگی: دالتونیسم
  • پدر داستان ایران: جمالزاده