<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول حکایتی (نوستالژی)

حل جدول حکایتی (نوستالژی)

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول حکایتی (نوستالژی)

مرحله اوّل:

 • عروسک تا به تای ۷۰: زی زی گولو
 • پدربزرگ کنسول های بازی امروز: آتاری
 • نوشابه زرد دهه ۵۰: کانادا درای
 • نسل فیلم های قبل از وی سی دی: وی اچ اس
 • دفتر نقاشی معروف: فیلی
 • سریالی بود از پسری نوجوان و بی بی: قصه های مجید
 • فوتبالیست موبلند هلندی: رودگولیت

حل جدول فرخی یزدی

حل جدول فرخی یزدی

حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول فرخی یزدی

مرحله اوّل:

 • کشور معابد طلایی: تایلند
 • کارگردان لورنس عربستان: دیوید لین
 • انباشته و پر: آکنده
 • دارای نقش و نگار: منقش
 • کتاب معروف سانسکریتی: کلیله و دمنه
 • مستبد: دیکتاتور
 • دریانورد و کاشف انگلیسی: جیمز کوک

حل جدول مدرن – ارسطو

حل جدول مدرن – ارسطو

جواب سوال‌های بازی جدول مدرن – جداول ارسطو

مرحله اوّل: 

 •  جانوری تک سلولی: آمیب
 • ابر صنعتی سمی: مه دود
 • مجسمه عظیم مصری: ابوالهول
 • نی چینی: خیزران
 • از عجایب هفتگانه: هرم خئوپس
 • آگاهی فدرال آمریکا: اف بی ای
 • نوسنده یونایی ایلیاد: هومر