<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب آغوش و بغل کردن

تعبیر خواب آغوش و بغل کردن

تعبیر خواب آغوش

تعبیر خواب آغوش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:

آغوش گرفتن اگر جنبه شهوانی و شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد. گرفتن بدون جنبه شهوی، قابلیت تعبیر پیدا می‌کند و غالباً خوب است.

اگر آشنایی که محرم شما محسوب می‌گردد را در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی و صفا و نعمت در محیط خانوادگی است.

اگر نا‌آشنا و بیگانه‌ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد نفعی عایدتان می‌گردد.