<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

حل جدول اینشتین

حل جدول اینشتین

 حل جدول مدرن _ راهنمای حل جدول اینشتین

مرحله اوّل:  

  • بعد از پاپ: کاردینال
  • کلام رفع خستگی: خداقوت
  • یک ششم ملک: دانگ
  • قیامت: رستاخیز
  • یکپارچگی: انسجام
  • زادگاه: موطن
  • زیر پیراهن: عرق گیر