<-- پیش نیاز اشتراک گذاری-->

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی به روایت امام جعفر صادق علیه‌السلام:

آشتی کردن در خواب سه وجه دارد:

درازی عمر - قوت و نیرومندی - خلق و خو و اعتقاد پسندیده.

تعبیر خواب آشتی به روایت محمد بن سیرین:

اگر ببیند که شاهد آشتی کردن، است تعبیر آن باشد که عمرش طولانی می‌شود.